Pin It Listas

Cómpralo ahora

?Operacións de mantemento preventivo do vehículo e control da súa dotación material? é un dos módulos pertencentes á cualificación profesional de ?Transporte sanitario?, o cal forma parte da familia profesional de ?Sanidade?. Esta cualificación recolle todos os seus contidos e obxectivos seguindo as directrices marcadas polo Sistema Nacional de Cualificacións.

O obxectivo deste módulo é coñecer como asegurar de forma preventiva o mantemento de calquera vehículo sanitario, así como verificar o equipo material deste.

Ideaspropias Editorial preséntalle este material didáctico no que se abordan, entre outros contidos, a organización sanitaria, a documentación sanitaria e de xestión, os fundamentos mecánicos e eléctricos do automóbil, a limpeza, desinfección e esterilización do material e a normativa relativa á seguridade e hixiene no ámbito de traballo.

Título original: Operaciones de mantenimiento preventivo del vehículo y control de su dotación material
Fecha de publicación: 2007
ISBN: 9788498393811
Editorial:

Otras ediciones:

Danos tu opinión
Ordenar por: