Perpectiva de gènere a les aules de batxillerat. Cap a una nova cultura de centres

Perpectiva de gènere a les aules de batxillerat. Cap a una nova cultura de centres

  • ISBN: 9788416875979
  • Título original: Perpectiva de gènere a les aules de batxillerat. Cap a una nova cultura de centres
  • Año de publicación: 2016

Puntuación media 0 votos

5 de 10

  • 0 seguidores
  • 0 reseñas
  • Compartir:

Sinopsis y resumen Perpectiva de gènere a les aules de batxillerat. Cap a una nova cultura de centres

El tema central d’aquest llibre naix a partir de la idea de que la permanència de pràctiques i mentalitats sexistes als centres d’ensenyament, és un dels obstacles més importants que dificulta el pas de l’escola mixta a un model d’escola coeducativa. En conjunt, l’objectiu d’aquest treball d’investigació és posar de manifest la vigència de certes creences i representacions implícites al pensament i conductes d’adolescents i també del professorat, en tant que factors de resistència al canvi social per a que, a través de la seva explicitació, fora possible la reflexió i el debat a les aules per afavorir així la superació de les desigualtats que es donen per raó de sexe i poder caminar tots junts cap a un model d’escola coeducadora.
En aquest llibre s’adopta la perspectiva del tractament del gènere com a eix transversal, o, dit amb altres paraules, com a concepte que tenyeix els continguts acadèmics i tota la vida escolar. El processament i l’avaluació de les dades obtingudes ha permés fer un estat de la qüestió dels estereotips sexistes entre l’alumnat de batxillerat i també entre el professorat en un Institut d’Educació Secundària en el desenvolupament de la vida escolar: les opinions de les xiques i dels xics front a la violència contra les dones i les relacions sexistes; el sexisme i el masclisme en les relacions entre les persones joves; la tolerància del sexisme que presenten els estudiants i les estudiants de batxillerat en els seus moments d’oci, la informació que tenen els i les adolescents sobre la discriminació laboral que pateixen les dones així com fer un anàlisi de la perspectiva de gènere que té el professorat que impateix docència al llarg d’aquesta etapa educativa.
L’obra preten poder ajudar a propiciar i orientar intervencions en batxillerat sobre questions de gènere i animar a dissenyar estratègies i materials didàctics alternatius dintre del desenvolupament curricular, incidint en la importància de la formació del professorat desde la perspectiva de gènere i sobretot incorporant aquesta dimensió del gènere en la formació de la identitat del nostre alumnat tant a nivell curricular com extracurricular.

Copiar

Comprar Perpectiva de gènere a les aules de batxillerat. Cap a una nova cultura de centres en:

Reseña destacada de 0 reseñas - Ver todas

Nadie ha publicado aún una reseña sobre este libro. Si lo has leído, anímate, y sé el primero en hacerlo.

Escribe tu reseña

Últimos comentarios - Ver todos

  • Nadie ha comentado nada aún sobre este libro. Si quieres, sé el primero en dejar un comentario. Seguro que algún usuario se anima después de leerlo.

Escribe tu comentario

Novedades Libros